top of page

Elayaa.com™ Privacy- en Cookiebeleid

Laatst bijgewerkt: 10 September 2022

Elayaa.com besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de privacy van haar bezoekers en gebruikers en zet zich in om hun persoonlijke informatie te beschermen en correct te gebruiken, volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Dit beleid beschrijft hoe wij persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, en welke rechten en keuzes onze bezoekers en gebruikers hebben met betrekking tot die informatie.

 

Lees dit beleid en zorg ervoor dat u het volledig begrijpt en accepteert voordat u toegang krijgt tot of gebruik maakt van een van onze diensten.

_______________________________________________________________________________________________

1. Lees goed!

Dit Privacybeleid van elayaa.com ("Privacybeleid" of "Beleid") beschrijft hoe wij (elayaa.com - "elayaa.com", "wij" of "ons") informatie kunnen verzamelen en gebruiken die betrekking heeft op elk van onze ongeregistreerde bezoekers of geregistreerde gebruikers (elk, een "Bezoeker" of "Gebruiker" - respectievelijk - of "u"), in verband met hun toegang tot en gebruik van de elayaa Websites. com Websites (inclusief en hun subdomeinen, de "Site"), webtoepassingen ("elayaa.com Apps"), mobiele toepassingen ("Mobiele Apps") en gerelateerde diensten (gezamenlijk de "Diensten").

 

De bedoeling van dit Privacybeleid is duidelijk uit te leggen wanneer, hoe en waarom wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken en uw wettelijke rechten te schetsen. Dit Privacybeleid is niet bedoeld als vervanging van de voorwaarden van een ander contract dat u met ons aangaat, noch van eventuele rechten die u hebt op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Wij raden u aan dit Privacybeleid te lezen en ervoor te zorgen dat u onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke informatie volledig begrijpt voordat u onze Diensten opent of gebruikt. Indien u na het lezen en volledig begrijpen van dit Privacybeleid bezwaar hebt tegen onze praktijken, dient u deze Site, Applicatie of Dienst onmiddellijk te verlaten en elk verder gebruik van onze Diensten te vermijden of te staken. Als u vragen of opmerkingen hebt over dit Beleid, kunt u contact met ons opnemen via support@elayaa.com.

_______________________________________________________________________________________________

2. Welke informatie verzamelen wij?

2.1. Informatie over Bezoekers en Gebruikers

 

Wij verzamelen twee soorten informatie over onze Bezoekers en Gebruikers:

 1. Niet-geïdentificeerde en niet-identificeerbare informatie met betrekking tot een niet-geïdentificeerde Bezoeker of Gebruiker die aan ons ter beschikking wordt gesteld of automatisch wordt verzameld door uw gebruik van de Diensten ("Niet-persoonsgegevens"). Dergelijke Niet-persoonsgegevens stellen ons niet in staat de Bezoeker of Gebruiker van wie ze zijn verzameld te identificeren.
  De Niet-persoonlijke Informatie die wij verzamelen bestaat voornamelijk uit technische informatie voor geaggregeerd gebruik, zoals web browsing en click-streaming activiteit op de Diensten, heatmaps en sessie scrolls, informatie die het apparaat van de Bezoeker of Gebruiker, besturingssysteem, internet browser, schermresolutie, taal- en toetsenbordinstellingen, internet service provider, verwijzende/exit pagina's, datum/tijd stempels, etc. niet identificeert.

 2. Persoonlijk identificeerbare informatie, d.w.z. informatie die een persoon identificeert of die, met een redelijke inspanning, kan leiden tot de identificatie van een persoon, of die van private of gevoelige aard kan zijn ("Persoonlijke Informatie").
  De Persoonlijke Informatie die wij verzamelen bestaat voornamelijk uit contactgegevens (bijv. e-mailadres of telefoonnummer), factuurgegevens (naam, fysiek factuuradres, betalingsmethode en transactiegegevens) die alleen worden verzameld van Gebruikers van Betaalde Diensten, browse- of gebruikssessiegegevens (IP-adres, geografische locatie en/of unieke apparaatidentificatie) gegevens met betrekking tot gekoppelde accounts van derden (zoals e-mail of gebruikersnaam van een gekoppelde PayPal-, Google- of Facebook-account), openbaar gemaakte gescande identificatiedocumenten (zoals een identiteitskaart, rijbewijs, paspoort of officiële zakelijke registratiedocumenten), correspondentie (inclusief die welke via onze Services zijn gemaakt of gedownload) en alle andere Persoonsgegevens die door Bezoekers en/of Gebruikers aan ons zijn verstrekt via hun toegang tot en/of gebruik van de Services.
  Voor alle duidelijkheid, alle Niet-persoonsgegevens die verbonden of gekoppeld zijn aan Persoonsgegevens (bijv. ter verbetering van de Diensten) worden door ons beschouwd en behandeld als Persoonsgegevens zolang deze verbinding of koppeling bestaat.

2.2. Informatie Gebruikers

Wij kunnen ook soortgelijke informatie verzamelen met betrekking tot Bezoekers en Gebruikers van de websites of diensten van onze Gebruikers ("Gebruikers"), uitsluitend voor en namens onze Gebruikers (zoals nader beschreven in Sectie 6 hieronder.

 

2.3. Informatie over kandidaten naar Jobs Elayaa.com

Wij verzamelen ook Informatie die aan ons wordt verstrekt door sollicitanten op elayaa.com ("Sollicitanten"), wanneer zij solliciteren naar een van de openstaande vacatures op www.elayaa.com, per e-mail of op andere wijze (zoals in meer detail beschreven in Sectie 7 hieronder).

_______________________________________________________________________________________________

3. Hoe verzamelen we deze informatie?

 

Wij gebruiken hoofdzakelijk drie methoden:

 1. Wij verzamelen informatie door uw gebruik van de Diensten. Wanneer u onze Diensten bezoekt of gebruikt, alsmede wanneer u onze Site of de Site van een Gebruiker doorbladert, een gebruikersaccount registreert, uw Gebruikerssite bewerkt en informatie en content uploadt, en/of elayaa. com en/of Mobiele Apps, zijn wij ons bewust van en verzamelen en registreren wij routinematig dergelijk gebruik, sessies en gerelateerde informatie, hetzij onafhankelijk of met behulp van diensten van derden zoals meer volledig beschreven in Sectie 8 hieronder, inclusief het gebruik van "cookies" en andere trackingtechnologieën zoals meer volledig beschreven in Sectie 9 hieronder.

 2. Wij verzamelen informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt. Wij verzamelen bijvoorbeeld Persoonlijke Informatie die u aan ons verstrekt wanneer u zich registreert voor onze Diensten; wanneer u toegang krijgt tot onze Diensten via diensten van derden, zoals Facebook of Google; wanneer u aankopen doet; wanneer u dergelijke Persoonlijke Informatie indient of uploadt bij het gebruik van een van onze Diensten; en/of wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt via een communicatiekanaal (bijv. contactformulier elayaa.com, e-mailberichten).

 3. Wij verzamelen ook informatie van derden, zoals beschreven in Sectie 8 hieronder.

_______________________________________________________________________________________________

4. Waarom verzamelen we deze informatie?

Wij verzamelen dergelijke Niet-persoonsgegevens en Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. De Diensten aanbieden en beheren;

 2. Onze Diensten verder ontwikkelen, aanpassen en verbeteren, op basis van de gemeenschappelijke of persoonlijke voorkeuren, ervaringen en moeilijkheden van Bezoekers en Gebruikers;

 3. Onze Gebruikers voorzien van voortdurende klantenservice en technische ondersteuning;

 4. Contact opnemen met onze Bezoekers en Gebruikers met algemene of gepersonaliseerde dienstmededelingen en promotionele berichten (zoals in meer detail beschreven in Sectie 10 hieronder);

 5. Speciale wedstrijden, evenementen en promoties mogelijk te maken, te sponsoren en aan te bieden, de geschiktheid van de deelnemers te bepalen, de prestaties te controleren, contact op te nemen met de winnaars en prijzen en voordelen toe te kennen;

 6. Samengevoegde statistische gegevens en andere samengevoegde en/of afgeleide niet-persoonlijke informatie te genereren die door ons of onze zakelijke partners kan worden gebruikt om onze respectieve diensten te leveren en te verbeteren;

 7. Onze gegevensbescherming en mogelijkheden voor fraudepreventie te versterken;

 8. Sollicitaties van Kandidaten voor vacatures bij elayaa.com in overweging te nemen (zoals in meer detail beschreven in Sectie 7 hieronder);

 9. Voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Wij zullen de Persoonlijke Informatie van de Gebruiker alleen gebruiken voor de doeleinden zoals aangegeven in Sectie 4, waar:

 1. ons gebruik van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of om te voldoen aan de vereisten die nodig zijn om een contract met u aan te gaan (bv. om u een offerte voor onze diensten te bezorgen, om u een klantenservice en technische ondersteuning te bieden);

 2. ons gebruik van Persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of vereiste waaraan wij onderworpen zijn;

 3. ons gebruik van Persoonsgegevens noodzakelijk is voor het nastreven van een legitiem belang van ons bedrijf (bijvoorbeeld om onze Diensten te onderhouden en te verbeteren, door gebruikerstrends en de doeltreffendheid van elayaa.com-campagnes te identificeren en technische problemen op te sporen), op voorwaarde dat dit altijd gebeurt op een evenredige manier en met respect voor uw privacyrechten.

Onze Diensten zijn niet beschikbaar voor personen jonger dan 18 jaar. Wij vragen via onze Diensten geen Persoonlijke Informatie van personen onder de 18 jaar. Wij verzamelen niet bewust Persoonlijke Informatie van kinderen onder de 18 jaar. Ouders en voogden dienen te allen tijde toezicht te houden op de activiteiten van hun kinderen.

_______________________________________________________________________________________________

5. Waar slaan wij uw informatie op?

Persoonlijke informatie van bezoekers van elayaa.com en gebruikers van elayaa.com kan worden bewaard, verwerkt en opgeslagen door elayaa.com, haar filialen en bevoegde dienstverleners, in Europa en andere jurisdicties als dit nodig is voor de juiste levering van onze Diensten en/of als vereist door de wet (zoals hieronder in meer detail beschreven).

Informatie over kandidaten voor vacatures van elayaa.com wordt opgeslagen, verwerkt en gearchiveerd op de locaties van de vacature waarop is gesolliciteerd en, indien nodig, in beveiligde cloud-opslag die wordt gehost bij derden.

De filialen en dienstverleners van elayaa.com die verantwoordelijk zijn voor het opslaan of verwerken van uw Persoonsgegevens namens elayaa.com zijn individueel en contractueel verplicht om deze te beschermen en veilig te houden, in overeenstemming met de industrienormen en ongeacht minder strenge wettelijke vereisten die in hun rechtsgebied van toepassing kunnen zijn.
elayaa.com is verantwoordelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens die, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, worden ontvangen en vervolgens worden overgedragen aan een derde partij die namens haar als agent optreedt.

Met betrekking tot Persoonlijke Informatie ontvangen overgedragen of krachtens het Privacybeleid, kan elayaa.com verplicht zijn Persoonlijke Informatie vrij te geven in antwoord op wettige verzoeken van overheidsinstanties, zoals voor nationale veiligheidsdoeleinden of om te voldoen aan wettelijke vereisten, en zal aan dergelijke verzoeken voldoen indien toegestaan door de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming.

Op verzoek zal elayaa.com de Gebruiker op de hoogte stellen indien zij in het bezit is van zijn/haar Persoonsgegevens.

De Gebruiker heeft het recht op toegang tot, rectificatie van of verzoek om verwijdering van zijn Persoonlijke Informatie.

Wij zullen reageren op het verzoek van de Gebruiker binnen de door de lokale wetgeving vereiste termijn of binnen een redelijke termijn.

Merk op dat de permanente verwijdering van uw elayaa.com account ook de verwijdering van alle informatie over u uit de databases van elayaa.com inhoudt. Na deze procedure kunt u geen gebruik meer maken van de diensten van elayaa.com, uw gebruikersaccount en alle gerelateerde gegevens worden permanent verwijderd en elayaa.com kan uw account niet herstellen of uw gegevens in de toekomst ophalen. Als u in de toekomst contact opneemt met elayaa.com Support, zal het systeem uw account niet herkennen en kan het supportpersoneel uw verwijderde account niet lokaliseren.

_______________________________________________________________________________________________

6. Informatie voor de gebruiker

 

Elayaa.com kan bepaalde niet-persoonlijke en persoonlijke informatie van Gebruikers ("Gebruikersinformatie") verzamelen, opslaan en verwerken, uitsluitend namens en in opdracht van haar Gebruikers. Bijvoorbeeld, elk van onze Gebruikers kan hun eigen e-mailcontacten importeren van diensten van derden zoals Gmail, of ze op een andere manier verzamelen en beheren via hun respectievelijke Gebruikerssite. Deze contacten worden dan opgeslagen bij elayaa.com namens de Gebruiker.

Voor dergelijke doeleinden handelt elayaa.com en wordt beschouwd als een "verantwoordelijke voor de verwerking" en niet als een "verantwoordelijke voor de verwerking" (zoals gedefinieerd door deze beide termen in hoofdletters in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU) van de Gebruikersinformatie van deze Gebruikers. Gebruikers die dergelijke gebruikerssites beheren en exploiteren, worden beschouwd als "verantwoordelijken voor de verwerking" van dergelijke gebruikersinformatie en dienen zich te houden aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op het verzamelen en beheren van dergelijke gebruikersinformatie, met inbegrip van alle privacy- en gegevensbeschermingswetgeving in alle relevante rechtsgebieden.

U bent verantwoordelijk voor de beveiliging, de integriteit en het geautoriseerde gebruik van uw Gebruikersinformatie en voor het verkrijgen van alle toestemmingen en autorisaties, alsmede kennisgeving van verwerking, die nodig zijn voor het verzamelen en gebruiken van dergelijke informatie.

Elayaa.com kan geen juridisch advies geven aan Gebruikers of hun respectievelijke Gebruikers van Gebruikers, daarom raadt elayaa.com hen aan duidelijke en uitgebreide privacyverklaringen op hun Gebruikerssite te plaatsen en te onderhouden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en ervoor te zorgen dat alle Gebruikers van Gebruikers deze verklaringen zorgvuldig lezen en accepteren. Voor meer informatie over hoe elayaa.com omgaat met Gebruikersinformatie van Gebruikers (bijvoorbeeld met betrekking tot de specifieke kennisgeving die aan Gebruikers van Gebruikers moet worden verstrekt en/of de toestemming die van Gebruikers van Gebruikers moet worden verkregen), zie Secties 8, 12 en 13 hieronder.

Als u een bezoeker, gebruiker of klant bent van een van onze gebruikers, lees dan het volgende zorgvuldig: elayaa.com heeft geen directe relatie met individuele gebruikers van de gebruikers wiens persoonlijke gegevens zij verwerkt. Als u een bezoeker, gebruiker of klant bent van een van onze gebruikers en u heeft een verzoek of vraag met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, neem dan rechtstreeks contact op met die gebruiker. Als u bijvoorbeeld onjuiste informatie die door elayaa.com namens haar Gebruikers wordt verwerkt, wilt inzien, corrigeren, wijzigen of verwijderen, richt uw verzoek dan aan de betreffende Gebruiker (die de "Verantwoordelijke" is voor de verwerking van dergelijke gegevens). Verzoeken tot verwijdering van persoonsgegevens van Gebruikers zullen binnen de periode van dertig (30) dagen worden verwerkt. Tenzij anders aangegeven door onze Gebruiker, bewaren wij de Persoonsgegevens van haar Gebruikers gedurende de periode zoals aangegeven in Paragraaf 12 hieronder.

ISe je jonger dan 18 jaar, probeer dan geen toegang te krijgen tot de diensten aangeboden door Elayaa.com, en verstrek geen Persoonsgegevens aan ons, tenzij je een Schoolgebruiker bent met een account verstrekt door je school. Als wij ontdekken dat wij Persoonsgegevens hebben verzameld van iemand onder de 18 jaar die geen Schoolgebruiker is, zullen wij die informatie en die account zo snel mogelijk verwijderen.

_______________________________________________________________________________________________

7. Sollicitaties bij Elayaa.com

Elayaa.com nodigt alle in aanmerking komende Kandidaten uit om te solliciteren naar openstaande functies die zijn gepubliceerd op www.elayaa.com, door ons hun contactgegevens en CV ("Kandidaatinformatie") te sturen per e-mail naar support@elayaa.com, beschikbaar op onze Site of op een andere door ons beschikbaar gestelde manier.

Wij zijn ons bewust van het belang van privacy en discretie voor onze Kandidaten; daarom verbinden wij ons ertoe hun gegevens vertrouwelijk te houden en uitsluitend te gebruiken voor interne elayaa.com wervingsdoeleinden (alsook om Kandidaten te identificeren, hun sollicitaties te beoordelen, beslissingen te nemen over werving en tewerkstelling en telefonisch of schriftelijk contact op te nemen met Kandidaten). Er dient te worden opgemerkt dat elayaa.com de door Kandidaten verstrekte informatie mag bewaren gedurende een periode van maximaal twee jaar na de plaatsing of sluiting van de functie waarop is gesolliciteerd. Dit is om Kandidaten te kunnen heroverwegen voor andere functies en mogelijkheden bij elayaa.com; zo zal het mogelijk zijn om naar de Informatie te verwijzen voor toekomstige sollicitaties die zij indienen en, in het geval van tewerkstelling van de Kandidaat, voor andere zakelijke en werkgelegenheidskansen die verband houden met zijn of haar werk bij elayaa.com.

Als u uw Sollicitatiegegevens al bij elayaa.com hebt ingediend en deze wilt inzien, bijwerken of verwijderen uit de systemen van elayaa.com, neem dan contact met ons op via support@elayaa.com.

_______________________________________________________________________________________________

8. Delen van persoonsgegevens met derden

Elayaa.com kan uw Persoonlijke Informatie alleen op de volgende manieren en in de volgende gevallen met derden delen (of hen op een andere manier toegang verlenen):

8.1. Diensten van derden

Elayaa.com werkt met een aantal geselecteerde dienstverleners wiens diensten en oplossingen de onze aanvullen, vergemakkelijken en verbeteren. Deze omvatten server hosting en co-locatie diensten, communicatie en content delivery netwerken (CDN's), gegevens en informatie beveiligingsdiensten, facturering en verwerking van betalingen, fraude detectie en preventie diensten, web analytics, software ontwikkeling en andere IT-oplossingen die zijn gewijd aan het verbeteren van onze diensten, e-maildistributie en traceringsdiensten, diensten voor het opnemen van sessies en toegang op afstand, diensten voor prestatiemeting, training in het buitenland en/of op afstand, leveranciers van gegevensoptimalisatie en marketinginhoud en onze juridische en financiële adviseurs (gezamenlijk "Diensten van derden" of "Diensten van derden").

Deze Diensten van Derden kunnen de Persoonsgegevens van onze Bezoekers en Gebruikers en/of de Persoonsgegevens van Gebruikers van Gebruikers geheel of gedeeltelijk ontvangen of er anderszins toegang toe hebben, afhankelijk van hun specifieke rollen en doeleinden om onze Diensten en ons bedrijf te vergemakkelijken en te verbeteren en mogen deze uitsluitend voor dergelijke doeleinden gebruiken.

Wij wijzen erop dat onze Diensten weliswaar links naar andere sites of diensten kunnen bevatten, maar dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van die andere sites of diensten. Wij raden u daarom aan voorzichtig te zijn wanneer u onze Diensten verlaat en de privacyverklaringen te lezen van elke site en dienst die u bezoekt voordat u Persoonsgegevens verstrekt. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op dergelijke sites en diensten van derden waarnaar u een koppeling maakt.

 

8.2. Handhaving, wettelijke voorschriften en verplichtingen

Waar toegestaan door de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming, kan elayaa.com uw Persoonlijke Informatie openbaar maken of op andere wijze toegang verlenen aan anderen ingevolge een wettelijke verplichting, zoals een dagvaarding, gerechtelijke procedure, huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel, of onder de toepasselijke wetgeving, indien zij te goeder trouw van mening is dat dergelijk gedrag wettelijk vereist is, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

8.3. Beschermings- en veiligheidsrechten

Elayaa.com kan uw Persoonlijke Informatie met anderen delen wanneer wij in goed vertrouwen geloven dat dit de rechten, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van elayaa.com, een Gebruiker, een Gebruiker van Gebruikers, of een individu in het algemeen zal helpen beschermen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

8.4. Sociale mediafuncties en frame pagina's

Onze diensten omvatten bepaalde Social Media Features en grafische elementen (widgets), individuele aanmeldingsfuncties, zoals de functies "Connect to Facebook" of "Register with Google", de knop "Like Facebook", de knop "Share" of andere interactieve miniprogramma's ("Facebook Features"). Deze Social Media Features kunnen informatie verzamelen zoals uw IP-adres of de pagina die u op onze Site bezoekt en kunnen een cookie plaatsen om ze goed te laten functioneren. Social Media Features worden gehost door derden of rechtstreeks op onze Services. Uw interacties met deze Social Media Features van derden vallen onder hun beleid en niet onder het onze.

Daarnaast kunnen onze Diensten u in staat stellen uw Persoonsgegevens rechtstreeks met derden te delen, bijvoorbeeld via paginaframingstechnieken om inhoud te leveren aan of van Diensten van derden of anderen, met behoud van het uiterlijk en de uitstraling van onze Site en Diensten ("Frame"). U dient zich ervan bewust te zijn dat als u ervoor kiest om via dergelijke Frames te communiceren of Persoonsgegevens te delen, u deze in feite verstrekt aan dergelijke derden en niet aan ons, en dat dergelijke interacties en het delen ervan ook vallen onder het beleid van dergelijke derden en niet onder het onze.

8.5. APP door elayaa.com

Daarnaast geeft de Gebruiker, door bepaalde elayaa.com Apps te installeren, de respectieve provider toestemming om bepaalde Niet-persoonlijke en Persoonlijke informatie met betrekking tot de Gebruiker en/of de Gebruikers van de Gebruiker te delen en/of te raadplegen. Dergelijke informatie omvat, maar is niet beperkt tot, contactgegevens, berichten, zakelijke/management toepassingen en bepaalde activiteiten op de Diensten en/of de Site van de Gebruiker, die worden opgeslagen en vanaf dat moment toegankelijk zijn via de Gebruikersaccount.

Voor een betere bescherming van uw privacy en die van uw Gebruikers, verbieden wij contractueel alle Third Party Developers het combineren van Persoonlijke Informatie die is verzameld via de verschillende Gebruikerssites en Diensten en het delen van Persoonlijke Informatie van Gebruikers van Gebruikers, behalve met andere Apps die zijn geïnstalleerd op dezelfde Gebruikerssite of Dienst, voor de doeleinden van die specifieke Gebruikerssite of Dienst. elayaa.com heeft echter wel het recht om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de informatie die is verzameld en opgeslagen via de verschillende Gebruikerssites en Apps, voor het leveren en verbeteren van de Diensten.

U bent als enige verantwoordelijk voor het informeren van uw Gebruikers over het verzamelen, verwerken en gebruiken van hun Persoonsgegevens en voor het informeren van elayaa.com over de overdracht aan en verwerking door elayaa.com van hun Persoonsgegevens namens hen.

Om het verzamelen of delen van Persoonsgegevens via de APPs van elayaa.com te voorkomen, dient de Gebruiker af te zien van de installatie van Apps op zijn Site of compatibel elektronisch apparaat, of de toestemming voor de geïnstalleerde Apps in te trekken of deze eenvoudigweg te verwijderen. Gebruikers dienen zich er echter van bewust te zijn dat eerder geïnstalleerde Apps nog steeds bepaalde informatie kunnen bewaren die vóór de herroeping is verzameld, dus als Gebruikers dergelijke informatie willen verwijderen, raden wij hen aan rechtstreeks contact op te nemen met elayaa.com met het verzoek dit te doen.

8.6. Dochterondernemingen en filialen van elayaa.com

 

Wij kunnen Persoonlijke Informatie intern delen met onze groepsmaatschappijen en gelieerde ondernemingen voor de doeleinden beschreven in dit Privacybeleid en om de levering van onze Diensten aan u (en uw Gebruikers) te vergemakkelijken. Bovendien, in het geval van een verandering in de controle over elayaa.com of een gelieerde onderneming, zoals door een fusie, overname, of overname van vrijwel alle activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden gedeeld met de partijen die betrokken zijn bij een dergelijke gebeurtenis.

Indien wij te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke wijziging in de zeggenschap een wezenlijke invloed kan hebben op uw Persoonlijke Informatie die bij ons is opgeslagen, zullen wij u per e-mail en/of op onze Site uitgebreid informeren over deze gebeurtenis en de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot uw Persoonlijke Informatie.

Voor alle duidelijkheid, elayaa.com kan uw Persoonlijke Informatie op andere manieren dan hierboven beschreven alleen delen met uw uitdrukkelijke toestemming of als er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen.

Bovendien kan elayaa.com naar eigen goeddunken en zonder verdere goedkeuring niet-persoonlijke informatie overdragen, delen, openbaar maken of anderszins gebruiken.

_______________________________________________________________________________________________

9. Gebruik van cookies en andere traceertechnologieën

Elayaa.com gebruikt samen met haar marketing-, analyse- en technologiepartners bepaalde controle- en trackingtechnologieën (zoals cookies, bakens, pixels, tags en scripts). Deze technologieën worden gebruikt om onze Diensten voortdurend te onderhouden, aan te bieden en te verbeteren en onze Gebruikers en hun Gebruikers een betere ervaring te bieden. Via deze technologieën kunnen wij bijvoorbeeld de voorkeuren en geverifieerde sessies van onze Gebruikers onderhouden en volgen, onze Diensten beter beschermen, technische problemen, gebruikstrends en de doeltreffendheid van campagnes opsporen, en de algemene prestaties van onze Diensten controleren en verbeteren.

Merk op dat Diensten van derden die cookies of andere traceertechnologieën via onze Diensten gebruiken, hun eigen beleid voor het verzamelen en opslaan van informatie kunnen hebben. Deze praktijken vallen niet onder ons Privacybeleid en wij oefenen er geen controle over uit. 

Cookies: Om sommige van deze technologieën goed te laten werken, moet een klein gegevensbestand ("cookie") worden gedownload en opgeslagen op uw apparaat. Standaard gebruiken wij verschillende permanente cookies ten behoeve van sessie- en gebruikersverificatie, beveiliging, behoud van uw voorkeuren (bijv. met betrekking tot taal en standaardinstellingen), stabiliteit van de verbinding (bijv. voor het laden van media, e-Commerce functionaliteit, etc.), monitoring van de prestaties van onze Diensten en marketingcampagnes, en in het algemeen het leveren en verbeteren van onze Diensten. Als u cookies wilt verwijderen of blokkeren, raadpleeg dan het help- en ondersteuningsgedeelte van uw internetbrowser voor instructies over hoe u het bestand of de map waarin cookies worden opgeslagen, kunt vinden. Merk op dat het verwijderen van onze cookies of het uitschakelen van toekomstige cookies of trackingtechnologieën de toegang tot bepaalde gebieden of functies van onze Diensten kan verhinderen of anderszins uw ervaring negatief kan beïnvloeden.

Clear Gifs: Wij en bepaalde Services van derden kunnen gebruik maken van een softwaretechnologie genaamd Clear Gifs (ook bekend als Web Beacons/Web Bugs), waarmee wij onze Services kunnen verbeteren door hun effectiviteit en prestaties te meten. Clear Gifs zijn kleine afbeeldingen met een unieke identificatie, vergelijkbaar met cookies, maar ze worden niet opgeslagen op uw apparaat, maar in plaats daarvan opgenomen in onze Services.

Flash en HTML5: Wij en bepaalde Services van derden kunnen ook gebruik maken van bepaalde traceringstechnologieën die bekend staan als "Flash Cookies" en "HTML5", voornamelijk voor reclamedoeleinden. De verschillende browsers kunnen hun eigen beheerhulpmiddelen aanbieden voor het verwijderen of blokkeren van dergelijke technologieën.

Behavioural Advertising (Behavioural Targeting/Retargeting): Bepaalde diensten van derden en advertentienetwerken van derden kunnen advertenties weergeven op onze Site, elayaa.com Apps en elayaa.com Mobile Apps of onze advertenties op andere sites beheren. Deze partijen kunnen bepaalde trackingtechnologieën gebruiken om bepaalde informatie te verzamelen over uw activiteiten op de Diensten en diverse diensten van derden om u gerichte reclame te bieden op basis van uw interesses en voorkeuren. De Gebruiker kan zich afmelden voor het ontvangen van gerichte reclame van bepaalde adverteerders en reclamenetwerken door de hier beschreven procedure (www.youronlinechoices.com) aan te vinken en te volgen. Merk op dat dit de Gebruiker echter niet in staat stelt zich af te melden voor het ontvangen van alle reclame, maar dat de afmelding alleen betrekking heeft op de specifieke reclame. De gebruiker zal reclame blijven ontvangen waarvoor hij of zij zich niet heeft afgemeld.

Integratie van gebruikersgegevens: Wij kunnen informatie over u ontvangen uit andere bronnen, waaronder openbaar beschikbare databanken, of van derden van wie wij gegevens hebben gekocht, en deze gegevens combineren met informatie die wij al over u hebben. Hierdoor kunnen wij onze gegevens bijwerken, uitbreiden en analyseren, nieuwe klanten identificeren en producten en diensten leveren die voor u van belang kunnen zijn. Indien wij Persoonsgegevens over u verkrijgen van deze derden, zorgen wij ervoor dat deze partijen er contractueel mee instemmen u te informeren dat uw Persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven en dat wij passende maatregelen nemen om de juistheid ervan te waarborgen alvorens ze te gebruiken. Als u ons Persoonlijke Informatie over anderen verstrekt, of als anderen ons informatie over u verstrekken, zullen wij die informatie alleen gebruiken voor de specifieke reden waarom zij aan ons is verstrekt.

 

Do Not Track signalen: Wij veranderen onze praktijken niet in reactie op een "Do Not Track" signaal in de HTTP/HTTPS header van een browser of mobiele toepassing.

_______________________________________________________________________________________________

10. Mededelingen van Elayaa.com

 

10.1. Promotionele berichten

 

Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie gebruiken om u via e-mail, SMS, tekstberichten, zakelijke oproepen en soortgelijke vormen van communicatie van elayaa.com of onze partners (die handelen namens elayaa.com) via dergelijke middelen promotionele inhoud of berichten te sturen.

Indien u dergelijke promotionele berichten of oproepen niet wenst te ontvangen, kunt u elayaa.com te allen tijde hiervan op de hoogte stellen of de instructies voor afmelding of stopzetting volgen die zijn opgenomen in de promotionele communicatie die u ontvangt.

Wij nemen passende maatregelen om de promotionele inhoud die wij naar u sturen te beperken tot een redelijk en proportioneel niveau en om u informatie te sturen waarvan wij denken dat deze interessant of relevant voor u kan zijn, op basis van de informatie die wij over u hebben.

10.2. Service- en factureringsberichten

 

Elayaa.com kan ook contact met u opnemen met belangrijke informatie over de Diensten of het gebruik ervan. Wij kunnen u bijvoorbeeld een bericht sturen (via een van onze beschikbare middelen) als een bepaalde Dienst tijdelijk is opgeschort voor onderhoud; reageren op ondersteuningsverzoeken of e-mails; herinneringen of waarschuwingen sturen met betrekking tot aanstaande betalingen of late betalingen voor huidige of toekomstige abonnementen of termijnen; misbruik van uw account melden; of u op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen in onze Diensten.

Het is belangrijk dat u dergelijke berichten altijd kunt ontvangen. Daarom kunt u zich niet afmelden voor het ontvangen van dergelijke Service- en Factureringsberichten, tenzij u niet langer een Bezoeker of een elayaa.com Gebruiker bent (wat u kunt doen door uw account te deactiveren).

Wij kunnen ook contact opnemen met de Gebruiker met Service- of Factureringsberichten en Inhoud. De Gebruiker kan ervoor kiezen deze berichten niet te ontvangen.

_______________________________________________________________________________________________

11. Toegang tot de persoonlijke gegevens van de gebruiker

Het is noodzakelijk dat de Gebruiker controle kan uitoefenen over zijn Persoonlijke Informatie. Daarom neemt elayaa.com passende maatregelen om de Gebruiker in staat te stellen toegang te krijgen tot zijn Persoonsgegevens, kopieën te ontvangen, deze bij te werken, te wijzigen, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

Alvorens de gevraagde Persoonlijke Informatie te verzenden, kunnen wij u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te verzekeren en om veiligheidsredenen. Wij behouden ons het recht voor een vergoeding in rekening te brengen wanneer dit wettelijk is toegestaan (bijvoorbeeld in geval van een ongegrond of buitensporig verzoek).

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (maar wij raden u aan eerst contact met ons op te nemen).

Indien een Bezoeker of Gebruiker van elayaa.com kopieën wil ontvangen van, toegang wil krijgen tot en/of ons wil vragen correcties aan te brengen in bij ons opgeslagen Persoonlijke Informatie (van henzelf of van Gebruikers) of een lijst wil opvragen van Persoonlijke Informatie (indien aanwezig) over hen die wij aan derden hebben verstrekt voor direct marketing doeleinden, neem dan contact met ons op via support@elayaa.com.

Wij zullen redelijke inspanningen leveren om tijdig aan uw verzoek te voldoen (tenzij wij hiervoor meer informatie nodig hebben), behoudens wettelijke of andere beperkingen.  

U kunt delen van deze Persoonlijke Informatie ook zelf corrigeren, bijwerken of verwijderen via de instellingen van uw Gebruikersaccount.

Merk op dat de permanente verwijdering van uw elayaa.com account ook de verwijdering van alle informatie over u uit de databases van elayaa.com met zich meebrengt. Na het voltooien van deze procedure kunt u geen gebruik meer maken van de diensten van elayaa.com, wordt uw account en alle gerelateerde gegevens permanent verwijderd en kan elayaa.com uw account niet meer herstellen of uw gegevens in de toekomst terughalen. Als u in de toekomst contact opneemt met elayaa.com Support, zal het systeem uw account niet herkennen en kan het supportpersoneel uw verwijderde account niet lokaliseren.

_______________________________________________________________________________________________

12. Bewaring van gegevens

Wij kunnen uw Persoonsgegevens (evenals de Gebruikersgegevens van Gebruikers) bewaren zolang uw Gebruikersaccount actief is, zoals uiteengezet in dit Privacybeleid of zoals anderszins noodzakelijk voor het verlenen van onze Diensten.

Wij kunnen dergelijke Persoonsgegevens blijven bewaren, zelfs na deactivering van de Gebruikersaccount en/of beëindiging van het gebruik van een bepaalde Dienst, voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, geschillen met betrekking tot onze Gebruikers of hun Gebruikers op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen, afgesloten contracten af te dwingen en/of onze legitieme belangen te beschermen.

Wij hebben een gegevensbewaringsbeleid ingevoerd dat wij toepassen op informatie die aan ons wordt verstrekt. Wanneer uw Persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zorgen wij ervoor dat deze veilig worden verwijderd.

_______________________________________________________________________________________________

13. Beveiliging

Elayaa.com heeft beveiligingsmaatregelen getroffen om de Persoonlijke Informatie die u met ons deelt te beschermen, waaronder fysieke, elektronische en procedurele maatregelen. Wij bieden onder andere veilige HTTPS-toegang tot de meeste delen van onze Diensten; de overdracht van gevoelige betalingsinformatie (bijv. creditcardnummer) via onze aangewezen aankoopformulieren wordt beschermd door een gecodeerde SSL/TLS-verbinding volgens de industrienorm. Bovendien controleren wij onze systemen regelmatig op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen, en zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe manieren en Diensten van derden om de beveiliging van de Diensten en de privacybescherming van onze Bezoekers en Gebruikers verder te verbeteren.

Ongeacht de maatregelen en inspanningen van elayaa.com, kunnen wij de absolute bescherming en beveiliging van uw Persoonlijke Informatie, Gebruikersinformatie of andere Gebruikersinhoud die u uploadt, plaatst of anderszins deelt met elayaa.com of iemand anders, niet garanderen en doen wij dat ook niet. Wij dringen er daarom op aan dat u sterke wachtwoorden instelt voor uw Gebruikersaccount en dat u vermijdt ons gevoelige informatie te verstrekken waarvan openbaarmaking kan leiden tot aanzienlijke of onherstelbare schade. Bovendien, omdat sommige delen van onze Diensten minder veilig zijn dan andere (bijv. het instellen van een "openbaar" verzoek op onze blog of het navigeren naar een niet-SSL pagina), en omdat e-mail en instant messaging niet worden erkend als veilige vormen van communicatie, raden wij u aan geen Persoonlijke Informatie te delen in een van deze gebieden of via een van deze methoden.

Als u vragen heeft over de beveiliging van onze Diensten, neem dan contact met ons op via support@elayaa.com

_______________________________________________________________________________________________

14. Openbare forums en gebruikersinhoud

Onze Diensten bieden openbaar toegankelijke blogs, gemeenschappen en sociale kanalen. U dient zich ervan bewust te zijn dat alle informatie die u op deze gebieden verstrekt, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die er toegang toe hebben. Om de verwijdering van uw Persoonsgegevens van onze blogs, communities of sociale kanalen aan te vragen, kunt u contact met ons opnemen via: support@elayaa.com

In sommige gevallen zijn wij niet in staat Uw Persoonlijke Gegevens uit dergelijke gebieden te verwijderen. Als u bijvoorbeeld een toepassing van een derde partij gebruikt om een commentaar te plaatsen (bijvoorbeeld een sociale plugin-toepassing van Facebook) terwijl u bij die derde partij op uw profiel bent ingelogd, moet u zich bij die toepassing aanmelden of contact opnemen met uw provider als u de op het platform geplaatste Persoonlijke Informatie wilt verwijderen.

In ieder geval wordt u geadviseerd geen informatie te plaatsen (of middelen te gebruiken om informatie te plaatsen) in deze gebieden die u niet openbaar wenst te maken op deze platforms.

Indien u Inhoud uploadt naar uw Gebruikersaccount of deze plaatst of anderszins verstrekt als onderdeel van uw gebruik van een van onze Diensten, doet u dit op eigen risico.

Wij hebben passende waarborgen ingebouwd om uw Persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben echter geen controle over de handelingen van andere Gebruikers of leden van het publiek die toegang hebben tot Gebruikersinhoud en wij zijn niet verantwoordelijk voor het omzeilen van privacy-instellingen of beveiligingsmaatregelen in dergelijke gevallen. U begrijpt en erkent dat zelfs na verwijdering door u of ons, kopieën van Gebruikersinhoud zichtbaar kunnen blijven in caches of archieven of waar derden (met inbegrip van Gebruikers van Gebruikers) dergelijke Gebruikersinhoud hebben gekopieerd of opgeslagen. Voor alle duidelijkheid: u wordt geadviseerd geen informatie te uploaden of te plaatsen die u niet openbaar wenst te maken.

_______________________________________________________________________________________________

15. Updates en interpretatie

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid bij te werken zoals vereist door de toepasselijke wetgeving en om wijzigingen weer te geven in onze praktijken voor het verzamelen, gebruiken en opslaan van informatie.

Als wij een wijziging aanbrengen die "wezenlijk" wordt geacht (naar ons eigen goeddunken), zullen wij u per e-mail op de hoogte stellen voordat de wijziging van kracht wordt. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken voor bijgewerkte informatie over ons privacybeleid. Tenzij anders vermeld, is ons huidige Privacybeleid van toepassing op alle informatie die wij over u en uw Gebruikers hebben met betrekking tot onze Site, elayaa.com Apps, Mobiele Apps en andere Diensten.

Dit Privacybeleid kan alleen voor het gemak in verschillende talen worden vertaald. Gebruikers kunnen andere taalversies openen en bekijken door de taalinstellingen op de elayaa.com Website te wijzigen.

_______________________________________________________________________________________________

16. Contact

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, of als u een van de rechten wilt uitoefenen die worden beschreven in Sectie 11, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op support@elayaa.com

 

Wij zullen trachten eventuele klachten over het gebruik van Persoonsgegevens in het kader van dit Privacybeleid op te lossen.

Wil je snel Spaans leren?

Begin vandaag nog met GRATIS Spaanse Lessen of kom meer te weten over VOLLEDIGE CURSUSSEN. Je zult genieten van je leerervaring!

bottom of page